Spring til indhold

Fusion mellem BTH og TKB

PRESSEMEDDELELSE:

Tårnby den 16. december 2021

Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby Kastrup Boligselskab gennemfører planlagt fusion og bliver til en samlet organisation

Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby Kastrup Boligselskab har siden oktober drøftet en mulig fusion mellem de to organisationer. Onsdag aften den 15.12.2021 blev det endeligt besluttet at gennemføre planerne – og i slutningen af 2022 smelter de to organisationer derfor sammen til en. Den nye organisation fortsætter under navnet Boligorganisationen Tårnbyhuse. Fusionen skal føre til en styrket og mere samlet boligorganisation i Tårnby Kommune – som i sidste ende skal være med til at skabe endnu bedre vilkår og rammer for at bo i Tårnby Kommune.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde onsdag aften besluttede repræsentantskaberne i Boligorganisationen Tårnbyhuse og Tårnby Kastrup Boligselskab at gennemføre den fusion, som de to organisationer har drøftet siden oktober. Bestyrelserne i begge organisationer vil nu gå i gang med arbejdet med at udforme og gennemføre en konkretiseret fusionsplan, så sammenlægningen kan gennemføres endeligt i slutningen af 2022.

Formanden for Boligorganisationen Tårnbyhuse, Torben Magaard udtaler:

”Det glæder mig, at vi er kommet til enighed om at samle kræfterne lokalt og nu kan løfte vores opgaver med mere effektivitet. Vi benytter denne sammenlægning til at gøre vores arbejde for vores eksisterende beboere endnu bedre – og samtidig får vi nu en udvidet mulighed for at udvikle og bygge endnu flere gode boliger til et bredt udsnit af borgere i Tårnby. På den måde, kan vi yde vores bidrag til at gøre Tårnby til en mere attraktiv kommune at bo og leve i.’’

Begge organisationers fundament blev bygget i 40’erne som et initiativ, der skulle sikre, at ansatte i Københavns Lufthavn havde et godt sted at bo. Siden hen har opgaven med at sikre gode boliger til et bredt udsnit af borgere i Tårnby samt at bidrage til at gøre Tårnby til en attraktiv kommune at bo og leve i, været centralt for arbejdet i begge organisationer.

Boligorganisationerne administrerer tilsammen cirka 3.500 lejemål. Boligorganisationen Tårnbyhuse ligger med et effektiviseringstal på 90,4% mod et regionalt gennemsnit på 79,3% i toppen af skalaen af veldrevne boligorganisationer. Og boligorganisationen er i samarbejde med kommunen og det lokale idrætsliv i øjeblikket i gang med et stort byggeprojekt ved Tårnby Stadion, der skal etablere 96 nye ungdomsboliger og samtidig sikre nye omklædningsfaciliteter, café og børneinstitution. Målet er at skabe bedre vilkår for foreningslivet i nærsamfundet.

De to boligorganisationers fælles fokus på lokal involvering og repræsentation var en af grundene til, at de i oktober valgte at indgå i en dialog om en mulig fusion.

Bo Quist Besser, formand for Tårnby Kastrup Boligselskab, siger:

”Vi er meget tilfredse med fusionen og glæder os til, at blive en del af en nu fælles og mere styrket boligorganisation, som har en tæt tilknytning til det lokale fællesskab i området. Det gavner hele kommunen og det gavner de eksisterende beboere, der bliver en del af en udvikling og et større og velfungerende fællesskab med tryghed og trivsel tæt på’’.

Den nye samlede organisation vil søge dialog med myndigheder og politikere om mulighederne for at bidrage til at udfolde planerne om at bygge nye almene boliger i området på Syrefabriksgrunden (Øresundsparken) ved Amagerstrand, som regeringen fremlagde tidligere på året. Den nye samlede boligorganisation er parat til at bidrage til at få projektet planlagt og gennemført.

Fakta om den nye samlede boligorganisation Tårnbyhuse:

 • Tårnby Kommunes største boligorganisation med ca. 6.000 ud af 42.000 borgere, svarende til 13%
 • 11 afdelinger i en radius af 2 km
 • Lejemål: cirka 3.500
 • 1 bolignet (TV, internet og telefoni)

 

Fakta om Boligorganisationen Tårnbyhuse før fusionen:

 • 8 afdelinger – Bredagergården, Nordmarksgården, Tårnbyparken, Kastruphuse, Vægterparken, Randkløvehuse, Saltværkshuse og Flyverbo.
 • Lejemål: cirka 2.200.
 • De 8 afdelinger stammer fra det tidligere Boligorganisationen Tårnby 44 og Boligselskabet Flyverhuse som fusionerede i 2011.
 • Alle afdelinger ligger i Tårnby Kommune i en radius af 2 km.
 • Boligorganisationen har opført boliger siden 1948 og frem til i dag.
 • Boligorganisationen har 8 medarbejdere ansat i administrationen samt 24 medarbejdere ansat i driften.

 

Fakta om Tårnby Kastrup Boligselskab før fusionen:

 • 3 afdelinger – Allégården, Thyges Gård og Kastrupvænge.
 • Alle afdelinger ligger i Tårnby Kommune i en radius af 2 km.
 • Lejemål: cirka 1.300.
 • Boligselskabets afdelinger er opført i perioden 1945-1972.
 • Boligselskabet har 4 medarbejdere ansat i administrationen samt 10 medarbejdere ansat i driften.

 

Pressemeddelelsen er udsendt på vegne af organisationsbestyrelsen i Boligorganisationen

Tårnbyhuse ved Torben Magaard og i Tårnby Kastrup Boligselskab ved Bo Quist Besser.

 

For yderligere oplysninger:

Direktør Torben Hansen

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Telefon: 32 50 49 00 / Mail: taarnbyhuse@taarnbyhuse.dk

Skip to content