Spring til indhold

PROBLEMER MED HUSLEJEN

HUSLEJEN OG DIN ØKONOMI

Det er vigtigt, at huslejen betales til tiden, ellers risikerer du at blive sat ud af boligen. Pr. den 1.1.2013 er det slut med ekstra frist på indbetalingskort, hvilket betyder, at huslejen fra det nye år skal betales den 1. i hver måned.

Boligsikring

Du har muligvis ret til boligsikring, uden at du ved det. BL har udgivet en folder, der beskriver mulighederne for at få boligydelse og boligsikring – den kan du finde på BL’s hjemmeside.

Gældshjælp

Har du gældsproblemer, som du har svært ved at løse selv, er der hjælp at hente. Forbrugerrådet har oprettet en gældsrådgivning for personer med lav indkomst, stor gæld og et lavt rådighedsbeløb.

Du kan læse mere hos Forbrugerådets gældsrådgivning

Får du ikke allerede boligsikring, kan du desuden kontakte din kommune for at høre, om du har ret til dette.

Retshjælp

I mange byer findes uafhængig og gratis retshjælp, som hjælper borgere ved juridiske problemer. De kan ofte svare på spørgsmål om lejekontrakter, lejeforhøjelse, fraflytningsopgørelser og klager over offentlige myndigheder.

OPSIGELSE AF LEJEMÅL

OPSIGELSE AF LEJEMÅL HOS TÅRNBYHUSE

Opsigelse skal ske skriftligt. Benyt PDF formular til opsigelse af lejemål

DØDSBO

Opsigelse skal ske skriftligt. Benyt PDF formular til opsigelse af lejemål

BOLIGGARANTIBEVIS

Tårnbyhuse tilbyder nu boliggarantibevis til fraflyttere pr. 1. januar 2019.

Hent information om boliggarantibevis i PDF format.

ANSØGNING OM FREMLEJE

FREMLEJE

Du har mulighed for at fremleje hele eller en del af din bolig.

Ved delvis fremleje gælder følgende:

– Du må højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum
– Der må efter fremleje ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum i hele boligen
– Reglerne om fastsættelse af huslejen ved delvis fremleje hører under den private lejelov

Hvis du fremlejer hele din bolig, skal du opfylde disse betingelser:

– Du kan højest fremleje i to år.
– Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes en af følgende betingelser:

– Sygdom
– Studieophold
– Forretningsrejse
– Midlertidig forflyttelse
– eller lignende
– Huslejen må ikke være højere end den, du selv betaler
– Der må efter fremleje ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum

BOLIGBYTTE

Du har ret til at bytte bolig med andre, der også bor til leje i:

– Almene boligorganisationer
– Almene andelsboligforeninger
– Private udlejningsejendomme

Du kan ikke bytte med ejerboliger eller andelshavere i private andelsboligforeninger.

Du kan selv finde en at bytte bolig med, hvis du opfylder nogle enkelte krav:

– Du skal have boet i din bolig i mindst 3 år
– Der må efter boligbyttet ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum
– Aftalen om boligbytte skal godkendes af din boligorganisation

Ungdomsboliger og ældreboliger kan kun byttes med personer, der er berettiget til sådan en bolig.

Ved bytte skal begge boliger opsiges og reglerne om istandsættelse og lignende, er de samme som ved almindelig fraflytning.

Hent boligbytteskemaet i PDF format

Skip to content