Spring til indhold

JEG VIL GERNE OPNOTERES TIL VENTELISTEN

Bliv opnoteret til venteliste.

HANDELSBETINGELSER

Det koster 280,00 kr. at skrive sig op og efterfølgende 160,00 kr. i årligt ajourføringsgebyr. I henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger, opkræves der gebyr ved oprettelse på ventelisten, samt en gang årligt ved ajourføring af ventelisten. Gebyr for oprettelse på venteliste betales via denne hjemmeside med følgende betalingskort: Dankort/VISA-Dankort, VISA og MasterCard og du kan også betale med MobilePay.
 

FØR DU SØGER

For at kunne modtage tilbud gennem Tårnbyhuse er det en forudsætning, at man er ansøger. Dernæst skal man være opnoteret som aktiv søgende for at få tilbud om ledige boliger. Når en af de boliger, man er opnoteret til bliver ledig, er der mulighed for, at man vil modtage skriftlig besked – afhængig af, hvor på ventelisten, man befinder sig.

Læs de nye regler vedrørende oprykningslisten.

BOLIGSTØTTE

Når du bor til leje i en bolig med eget køkken, er der måske mulighed for at få hjælp til huslejen i form af boligstøtte.

Der er to former for boligstøtte: 

  • Boligydelse for husstande, hvor der bor personer, der får udbetalt folkepension eller førtidspension, hvis den er tilkendt, eller der er påbegyndt en sag herom, inden 1. januar 2003
  • Boligsikring for øvrige husstande – herunder efterlønsmodtagere og personer, der er tilkendt førtidspension efter 1. januar 2003.
 

Boligstøttens størrelse afhænger af: 

  • Lejlighedens størrelse
  • Huslejens størrelse
  • Antal børn
  • Indkomst og formue
 

Der skal søges på et særligt skema, som du kan få hos kommunen. Når du har udfyldt skemaet med dine personlige oplysninger, skal side 1 udfyldes af boligorganisationen inden det sendes til Tårnby Kommune boligstøtte kontor/borgerservice.

INDSKUDSLÅN

Når du flytter ind i en almen bolig, skal du betale et beboerindskud.

Hvis du har svært ved at betale dette indskud, har Tårnby Kommune i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene eller kautionere for et banklån.

For at få et indskudslån forudsætter det, at boligen er taget i brug 1. april 1964 eller senere, og afhænger så i øvrigt at boligens størrelse, antallet af børn og husstandens indkomst.

Er boligen taget i brug før 1. april 1964 kan kommunen kautionere for et banklån til almindelige bankrenter. Der kan dog i visse tilfælde blive tale om en egenbetaling på ca. 15,00 kr. pr. m2.

Du kan få udleveret et ansøgningsskema om kommunalt lån til indskud hos Tårnbyhuse eller ved at rette henvendelse til Tårnby kommune

BOLIGGAVEKORT

Når du fylder 15 år kan du blive opnoteret på ventelisten til Boligorganisationen Tårnbyhuses boliger. Normalt koster det et gebyr at blive opnoteret på ventelisten, men med et “Boliggavekort” i hånden er du sikret 1 års fri opnotering. Så bliver du selv 15 år eller kender du én som gør, så print “Boliggavekortet” ud og henvend dig til boligadministrationen.

Hent boliggavekort

BOLIGBYTTE OG FREMLEJE

Du har ret til at bytte bolig med andre, der også bor til leje i:

– Almene boligorganisationer
– Almene andelsboligforeninger
– Private udlejningsejendomme

Du kan ikke bytte med ejerboliger eller andelshavere i private andelsboligforeninger.

Du kan selv finde en at bytte bolig med, hvis du opfylder nogle enkelte krav:

– Du skal have boet i din bolig i mindst 3 år
– Der må efter boligbyttet ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum
– Aftalen om boligbytte skal godkendes af din boligorganisation

Ungdomsboliger og ældreboliger kan kun byttes med personer, der er berettiget til sådan en bolig.

Ved bytte skal begge boliger opsiges og reglerne om istandsættelse og lignende, er de samme som ved almindelig fraflytning.

FREMLEJE

Du har mulighed for at fremleje hele eller en del af din bolig.

Ved delvis fremleje gælder følgende:

– Du må højst fremleje halvdelen af boligens beboelsesrum
– Der må efter fremleje ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum i hele boligen
– Reglerne om fastsættelse af huslejen ved delvis fremleje hører under den private lejelov

Hvis du fremlejer hele din bolig, skal du opfylde disse betingelser:

– Du kan højest fremleje i to år.
– Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes en af følgende betingelser:

– Sygdom
– Studieophold
– Forretningsrejse
– Midlertidig forflyttelse
– eller lignende
– Huslejen må ikke være højere end den, du selv betaler
– Der må efter fremleje ikke bo mere end én person pr. beboelsesrum

Læs mere i pjecen “Boligbytte og fremleje”

 

ALLEREDE SKREVET PÅ VENTELISTE

Hvis du allerede er opnoteret kan du se status og ændre på dine opnoteringsønsker på nedenstående link:

Download venteliste

Udlejningsregler for store boliger 

Tårnby Kommunes kommunalbestyrelse har den 30.5.2017 godkendt fortrinsretten på store boliger. Dette kan have indflydelse på din placering på ventelisten. 

Download Tårnbyhuses nye udlejningsregler fra Tårnby Kommune

Skip to content