Spring til indhold

Airbnb og fremleje i Tårnbyhuse

Sommeren er over os, og i den forbindelse vil vi gerne komme med en venlig henstilling.

Det er ikke tilladt at udleje sin lejlighed via Airbnb eller lignende tjenester. Det er heller ikke tilladt at fremleje lejligheden uden forudgående skriftlig tilladelse fra Boligorganisationen.

Læs om reglerne for fremleje i Tårnbyhuse

God sommer.

Skip to content