Spring til indhold

Klageskema

Jeg er indforstået med at den påklagede kan søge aktindsigt jf. persondata forordningen og dermed få oplyst, hvem der har fremsendt klagen. Jeg er også være opmærksom på, at en klagesag kan ende i boligretten, hvor man i henhold til retsplejeloven, har pligt til at møde op og afgive vidneforklaring. Det samme gør sig gældende for eventuelle vidner. Jeg og eventuelle vidner er indforstået med at Boligorganisationen Tårnbyhuse opbevarer de indsamlede data på mig/os.

Sagsbehandlingstid for klager er 14 dage.

Skip to content